Visa 820/801 – Visa kết hôn bên trong Úc

Visa 820/801 – Visa kết hôn bên trong Úc

Partner visa 820/801 là cặp thị thực kết hôn Úc, cho phép công dân New Zealand đủ điều kiện, công dân/ thường trú nhân Úc bảo lãnh người hôn phối của mình đến Úc sinh sống. 

Điểm khác biệt của visa 820/801 so với visa 309/100 là người nộp đơn phải ở trong lãnh thổ Úc ở thời điểm nộp hồ sơ. Trong đó:

Khi nộp hồ sơ xin visa 820, bạn phải nộp kèm visa 801. Subclass 801 là giai đoạn hai của subclass 820. Visa 820 được sử dụng để tạm trú tại Úc trong khi chờ visa 801. Một điều đặc biệt, nếu bạn đang ở Úc với thị thực 600, bạn hoàn toàn có thể xin visa hôn nhân 820/801 nếu visa 600 của bạn không có điều kiện 8503.

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.