Visa 485 – Thị thực tốt nghiệp tạm thời Úc

Visa 485 – Thị thực tốt nghiệp tạm thời Úc

Visa 485 là một trong 4 loại visa du học và đào tạo của Úc. Dành cho sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp có nhu cầu tiếp tục được ở lại Úc làm việc. Điều kiện là đương đơn phải là du học sinh đã tốt nghiệp từ một khóa học có độ dài ít nhất 2 năm hoặc từ một trường được chính phủ Úc chấp nhận. 

Temporary Graduate visa – subclass 485 có thời gian thời hạn trong khoảng từ 1,5 – 4 năm. Trong thời gian này, đương đơn nên cân nhắc tích luỹ điểm di trú để thoả mãn các điều kiện xin visa tay nghề Úc. Điều này mang đến cho bạn cơ hội định cư Úc vĩnh viễn. 

3 loại Visa 485 

  • Loại 1 – Diện việc làm sau tốt nghiệp (Graduate Work stream): Dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp các ngành nghề thuộc danh sách ưu tiên đặc biệt ở Úc. 
  • Loại 2 – Diện việc làm nghiên cứu (Post – Study Work stream): Dành cho sinh viên quốc tế vừa mới tốt nghiệp từ bậc đại học trở lên bất kể ngành nghề nào ở Úc. 
  • Loại 3 – Giai đoạn 2 của visa 485 loại 2 (Second Post-Study Work stream): Dành cho những người đã được cấp thị thực Post-Study Work stream lần đầu và đang sinh sống tại khu vực được chỉ định ít nhất 2 năm. 

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.