Visa 190 – Lao động có tay nghề được đề cử Úc

Visa 190 – Lao động có tay nghề được đề cử Úc

Visa 190 là một trong 21 loại thị thực làm việc có tay nghề của Úc. Dành cho lao động có kỹ năng, tay nghề cao được một cơ quan chính phủ của tiểu bang, vùng lãnh thổ Úc đề cử.

Skilled Nominated visa – subclass 190 yêu cầu hồ sơ bắt buộc có Thư mời. Ngoài ra, loại thị thực này được xem xét dựa trên điểm Point Test – Thang điểm định cư dạng tay nghề.

Đương đơn có thể ở trong hoặc ngoài nước Úc tại thời điểm nộp đơn xin visa 190. Trường hợp nộp trong Úc, đương đơn cần đang giữ một trong các loại visa như visa bắc cầu A, visa bắc cầu B hoặc C.

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.