Visa 115 và 835 – Bảo lãnh thân nhân còn lại đi Úc

Visa 115 và 835 – Bảo lãnh thân nhân còn lại đi Úc

Cả 2 visa 115 và visa 835 đều giúp đương đơn đến Úc định cư cùng người thân duy nhất của mình. Quyền lợi và điều kiện của 2 subclass này cũng khá tương đồng. Theo đó, người sở hữu visa 115 và 835 đều được hưởng những quyền lợi sau: 

  • Được định cư ở Úc vĩnh viễn.
  • Được hưởng an sinh xã hội và tiếp cận chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng Úc (Medicare).
  • Được học tập và làm việc tại Úc.
  • Được bảo lãnh người thân khác nếu người ấy thỏa điều kiện.
  • Được tự do du lịch, ra vào nước Úc trong 5 năm.  Hết thời hạn này, đương đơn có thể tiếp tục bằng cách gia hạn thường trú (RRV – Resident Return visa).
  • Được quyền nhập tịch Úc khi thỏa điều kiện. 

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.