Khám phá cuộc sống người Việt thập niên 1930 qua tranh vẽ

Khám phá cuộc sống người Việt thập niên 1930 qua tranh vẽ

Bộ Chuyên khảo bằng tranh vẽ về Đông Dương (Monographie dessinée de l’Indochine) là một series đồ sộ gồm 520 bức vẽ bằng bút chì, in li-tô và phần lớn đều tô màu. Nội dung tranh mô tả phong cảnh, cuộc sống người Việt Nam vào khoảng đầu thập niên 1930. Nói chính xác thì có 4 bộ về xứ Bắc, 1 bộ về miền Trung, 6 bộ về miền Nam và 2 bộ về Cao Miên và Ai Lao.

Tranh vẽ theo sự gợi ý của ông Jules Gustave Besson, Chánh Thanh tra các Trường Mỹ thuật và Mỹ nghệ ở miền Nam và cũng là Hiệu trưởng của Trường Mỹ thuật Gia Định đến hơn 10 năm. Học sinh của trường Vẽ Gia Định đã tham gia đông đảo để thực hiện chương trình này, tác phẩm của họ đã được Hội Ấn nghiệp và Trang Trí tập họp lại và in thành «Vựng tập về Thương mại, Văn hóa, Lãnh thổ, và Con người đất Gia Định». Sách do Nhà xuất bản Paul Geuthner in theo các bản vẽ đã thực hiện trong các năm 1935-1938-1943.Khám phá cuộc sống người Việt thập niên 1930 qua tranh vẽ

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống người Việt thập niên 1930 - ảnh 2

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 3

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 4

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 5

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 6

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 7

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 8

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 9

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 10

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 11

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 12

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 13

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 14

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 15

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 16

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 17

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 18

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 19

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 20

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 21

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 22

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 23

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 24

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 25

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 26

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 27

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 28

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 29

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 30

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 31

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 32

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 33

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 34

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 36

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 38

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 39

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 40

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 41

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 42

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 43

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 44

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 45

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 46

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 47

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 48

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 49

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 50

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 51

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 52Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 53

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 54

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 55

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 56

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 57

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 58

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 59

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 60

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 61

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 62

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 63

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 64

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 65

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 66

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 67

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 68

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 69

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 70

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 71

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 72

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 73

Bài viết đăng lại từ Fanpage Việt Nam Xưa và Nay
Độc giả quan tâm mời ghé thăm Fanpage.Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.