Tổng lãnh sự quán Tây Ban Nha tại TP Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự quán Tây Ban Nha tại TP Hồ Chí Minh

Tây Ban Nha có 3 cơ quan ngoại giao chính thức tại Việt Nam: Đại sứ quán tại Hà Nội, Lãnh sự danh dự tại TP.HCM và Đà Nẵng. Với nhiệm vụ chính là thúc đẩy và phát triển các mối quan hệ giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và giáo dục. 

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.