Đầu Số Mobifone được chuyển đổi thành đầu số gì?

Đầu Số Mobifone được chuyển đổi thành đầu số gì?

Đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 của MobiFone chuyển thành đầu số nào?

Hiện nay Mobifone đã đổi đầu 11 số thành 10 số.

Vậy các đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 của MobiFone chuyển thành đầu số nào?

Đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 của MobiFone chuyển thành đầu số nào? 0

Nhà mạng MobiFone sử dụng 5 đầu số 11 số (mỗi đầu số tương đương với kho 10 triệu số) và lần lượt thực hiện chuyển đổi 5 đầu số này, trong đó đầu số 0126 được chuyển đổi từ ngày 4/10/2018.

Hiện nay bên cạnh các đầu số 090, 093, 089, mạng MobiFone còn có những đầu số 11 số là 0120, 0121, 0122, 0126, 0128.

Những đầu số 012x của MobiFone sau này chuyển hết về một đầu số 10 số.

Và theo kế hoạch, thuê bao 11 số của MobiFone được chuyển sang sử dụng đầu số 07x;

Cụ thể thuê bao 11 số của mạng MobiFone gồm các đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 sẽ chuyển lần lượt thành 070, 079, 077, 076, 078. Cụ thể:

Đầu số 0120 chuyển thành đầu số 070

Đầu số 0121 chuyển thành đầu số 079

Đầu số 0122 chuyển thành đầu số 077

Đầu số 0126 chuyển thành đầu số 076

Đầu số 0128 chuyển thành đầu số 078

Khi các số 012xx.xxx.xxx của MobiFone chuyển đổi thành 07xx.xxx.xxx thì có 8 số cuối được giữ nguyên bao gồm số 6.

Đầu Số Mobifone được chuyển đổi thành đầu số gì?

Tin Tức Điều Nên Biết Squaland

Hits: 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *