Vua nào có nhiều vợ nhất ở Việt Nam?

Vua nào có nhiều vợ nhất ở Việt Nam?

Ở Việt Nam chúng ta có trải qua nghìn năm lịch sử, biết bao nhiêu đời vua, nhưng đời vua có nhiều vợ nhất là vua Minh Mạng, là con thứ tư của vua Gia Long, theo sách lịch sử ghi lại thì vua Minh Mạng có 500 người vợ, sau đó là vua Tự Đức có 103 người vợ.

Ông lên ngôi năm 1820, ông là vị vua thứ 2 của triều Nguyễn được miêu tả là thông minh, hiếu học, giỏi cưỡi ngựa, bắn cung, rất chăm lo việc triều chính. Vua Minh Mạng đã ăn nằm với 43 phi tần, sinh hạ được 142 người con. Trong đó có 78 hoàng nam, 64 hoàng nữ. Ông cũng là vị vua có nhiều phi tần và đông con nhất trong số 13 vua triều Nguyễn.

Trong đời sống riêng tư, người ta cũng phải ngạc nhiên về sức cường tráng của ông. Không có tài liệu cho biết thể lực của ông thế nào, chỉ biết ông có nhiều các phi tần. Theo lời truyền miệng ông có đến 500 bà vợ. Tuy nhiên, nhiều ghi chép cho rằng, hậu cung của Minh Mạng có khoảng 5000 đến 6000 cung tần mỹ nữ, vợ ông chủ yếu là người miền Nam. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là vua Minh Mạng không lập hoàng hậu, mà chỉ cao nhất là ngôi phi.

Tá Thiên Nhân Hoàng hậu (tước vị được phong sau khi mất), húy là Hồ Thị Hoa, còn có tên là Thật, sinh 1791. Bà qua đời năm 1807, 13 ngày sau khi sinh hạ Hoàng tử trưởng Nguyễn Phúc Miên Tông (tức là vua Thiệu Trị sau này).

Trong 21 năm trị nước, Minh Mạng ban bố hàng loạt cải cách về nội trị. Ông cũng là người đổi tên nước Việt Nam thành Đại Nam.

Vua nào có nhiều vợ nhất ở Việt Nam?

5 (100%) 4 vote[s]Điều Cần Biết Lịch Sử Squaland

Hits: 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *