Visa Đài Loan 2 năm nhập cảnh nhiều lần mỗi lần 30 ngày

Visa Đài Loan 2 năm nhập cảnh nhiều lần mỗi lần 30 ngày

Điều kiện 1. Visa 2 năm nhập cảnh nhiều lần áp dụng cho các diện: du lịch, thăm thân, công tác ngắn hạn và chỉ dành cho 5 đối tượng:

  • Chủ quản, người phụ trách, giám đốc doanh nghiệp lớn (đây là loại visa thương vụ)
  • Đã từng có visa của các nước phát triển trong vòng 5 năm như: Mỹ, các nước trong khối liên minh Châu Âu,Canada, Nhật Bản, Anh Quốc, Úc, New Zealand.
  • Công viên chức trung cao cấp, đại biểu Quốc hội, sĩ quan quân đội cấp cao, công an và nhân viên cục quản lý xuất nhập cảnh v.v..
  • Đã từng học tập tại Đài Loan và đạt được học vị đại học trở lên.
  • Đã từng cư trú và làm việc tại Đài Loan 2 năm trở lên và không vi phạm pháp luật nước sở tại. Không bao gồm lao động, học sinh học ngôn ngữ và hôn phối nước ngoài đã ly hôn.

Điều kiện 2. Chưa từng ở Đài Loan quá hạn cư trú hoặc bị từ chối visa thì có thể xin visa thời hạn 2 năm, nhập cảnh nhiều lần vào Đài Loan.

Những người thuộc các trường hợp trên có thể xin visa du lịch hoặc thương vụ Đài Loan 2 năm. Thời hạn của visa này là hai năm, thời gian lưu trú tối đa cho mỗi lần nhập cảnh là 30 ngày. 

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.