Visa cho con nuôi Việt Nam của người Đài Loan

Visa cho con nuôi Việt Nam của người Đài Loan

Khi đã có đầy đủ giấy tờ, người con nuôi hoặc người đại diện hợp pháp của họ có mặt tại Văn phòng Văn hóa kinh tế Đài Bắc để nộp hồ sơ. Chuyên viên Văn phòng Văn hóa kinh tế Đài Bắc sẽ kiểm tra hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả nếu hồ sơ đã đầy đủ. Đương đơn cũng có thể được yêu cầu phỏng vấn hoặc cung cấp những chứng từ hồ sơ có liên quan. 

Lệ phí xin visa: Phí làm thường 50 USD (có kết quả sau 5 ngày làm việc); Phí làm nhanh 75 USD (có kết quả sau 2 ngày làm việc).

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.