Tổng lãnh sự quán Mông Cổ tại TP Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự quán Mông Cổ tại TP Hồ Chí Minh

Lãnh sự danh dự Mông Cổ được thành lập năm 2013 là đại diện chính thức của Chính phủ Mông Cổ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Có nhiệm vụ chủ yếu là thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế, văn hóa và chính trị giữa hai quốc gia. 

Lãnh sự quán cung cấp các dịch vụ lãnh sự, bao gồm cấp thị thực, hỗ trợ cho công dân Mông Cổ tại Việt Nam và giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thông tin chi tiết về Lãnh sự quán Danh dự Mông Cổ như sau:

  • Lãnh Sự Quán Danh Dự Mông Cổ tại TP.Hồ Chí Minh
  • Tên tiếng Anh: Honorary Consulate of Mongolia in Ho Chi Minh City
  • Người đứng đầu: Ông Nguyễn Xuân Hạnh
  • Điện thoại: 02839970691; Fax: 02839970537
  • Email: monconsul@vnn.vn
  • Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 09:00 – 17:00
  • Website: Không có website
  • Địa chỉ: 84 Đường Thích Minh Nguyệt, Quận Tân Bình

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.