Tỉnh Vĩnh Long có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Tỉnh Vĩnh Long có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Vĩnh Long là tỉnh trung tâm của châu thổ Đồng bằng sông Cửu Long. Với tổng diện tích là 1.475,00 km², xếp thứ 56 toàn quốc. Dân số 1.022.791 người, xếp thứ 41 toàn quốc. Tỉnh được chia thành 08 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 1 thành phố, 01 thị xã và 06 huyện.

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.