Tỉnh Trà Vinh có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Tỉnh Trà Vinh có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Trà Vinh là một tỉnh nhỏ thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với tổng diện tích là 2.358,20 km², xếp thứ 48 toàn quốc. Dân số 1.009.168 người, xếp thứ 42 toàn quốc. Tỉnh được chia thành 09 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 1 thành phố, 01 thị xã và 07 huyện.

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.