Tỉnh Tiền Giang có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Tỉnh Tiền Giang có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Tiền Giang là tỉnh có dân số đông đúc thứ 2 vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Với tổng diện tích là 2.510,50 km², xếp thứ 46 toàn quốc. Dân số 1.764.185 người, xếp thứ 14 toàn quốc. Tỉnh được chia thành 11 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 1 thành phố, 02 thị xã và 08 huyện.

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.