Tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Sóc Trăng là tỉnh nổi tiếng nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long về sự đa dạng văn hóa giữa ba dân tộc, Kinh, Khmer và người Hoa. Tỉnh có diện tích là 3.311,80 km², xếp thứ 43 toàn quốc. Dân số 1.199.653 người, xếp thứ 34 toàn quốc. Về mặt hành chính, Sóc Trăng được chia thành 11 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 1 thành phố, 02 thị xã và 08 huyện.

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.