Tỉnh Nam Định có bao nhiêu huyện

Tỉnh Nam Định có bao nhiêu huyện

Nam Định thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, có độ cao trung bình chỉ từ 1 đến 2 mét trên mực nước biển. Với tổng diện tích là 1.668,00 km², xếp thứ 52 toàn quốc. Dân số 1.780.393 người, xếp thứ 13 toàn quốc. Tỉnh được chia thành 10 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 1 thành phố và 09 huyện.

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.