Tỉnh Long An có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Tỉnh Long An có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Long An là một trong những tỉnh cửa ngõ của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Với tổng diện tích là 4.490,20 km², xếp thứ 34 toàn quốc. Dân số 1.688.547 người, xếp thứ 16 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh được chia thành 15 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện.

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.