Tỉnh Kiên Giang có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Tỉnh Kiên Giang có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Kiên Giang. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.