Tỉnh Hậu Giang có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Tỉnh Hậu Giang có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Hậu Giang là tỉnh ít dân nhất thuộc vùng Tây Nam Bộ, miền Nam Việt Nam. Nằm giữa sông Tiền Giang và sông Hậu, hai con sông quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có diện tích 1.621,80 km², xếp thứ 53 toàn quốc. Dân số 733.017 người, xếp thứ 54 toàn quốc. Về mặt hành chính, Tỉnh được chia thành 08 quận huyện, bao gồm 02 thành phố, 01 thị xã và 05 huyện.

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.