Tỉnh Đồng Tháp có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Tỉnh Đồng Tháp có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Đồng Tháp là một tỉnh thuộc vùng Tây Nam Bộ, miền Nam Việt Nam. Với tổng diện tích là 3.383,80 km², xếp thứ 40 toàn quốc. Dân số 1.599.504 người, xếp thứ 17 toàn quốc. Về mặt hành chính, Tỉnh Đồng Tháp được chia thành 12 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 3 thành phố và 09 huyện.

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.