Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh có diện tích nhỏ nhất và dân số áp chót của vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh có tổng diện tích là 1.980,80 km², xếp thứ 50 toàn quốc. Dân số 1.148.313 người, xếp thứ 38 toàn quốc. Được chia thành 08 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 2 thành phố, 01 thị xã và 05 huyện.

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.