Nhập tịch Đài Loan và những thông tin quan trọng bạn cần biết

Nhập tịch Đài Loan và những thông tin quan trọng bạn cần biết

  • Thu nhập hàng tháng phải gấp đôi mức lương tối thiểu theo quy định của Bộ Lao động trong 1 năm gần nhất, cụ thể tối thiểu NT$ 38,546.
  • Tài khoản ngân hàng và tài sản cá nhân trong lãnh thổ Đài Loan gấp 24 lần mức lương tối thiểu theo quy định của Bộ Lao động Đài Loan trong 1 năm gần nhất, cụ thể tối thiểu NT$ 462,552.
  • Giá trị bất động sản trong lãnh thổ Đài Loan gấp 24 lần mức lương tối thiểu trong 1 năm gần nhất.
  • Có chứng chỉ năng lực nghề nghiệp hoặc tay nghề.
  • Các bằng chứng khác được chấp thuận bởi Bộ Nội vụ.

Lưu ý: Giá trị được tính bao gồm thu nhập, tài sản của người chồng Đài Loan, ba mẹ chồng, hoặc ba mẹ ruột. Chứng chỉ năng lực nghề nghiệp của người chồng Đài Loan, ba mẹ chồng hoặc ba mẹ ruột cũng có thể được tính.

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.