KT3 là gì? Thủ tục làm sổ tạm trú tại TP.HCM

KT3 là gì? Thủ tục làm sổ tạm trú tại TP.HCM

Theo quy định của pháp luật, khi công dân đến sinh sống và làm việc tại tỉnh/thành phố khác nơi đăng ký thường trú thì cần đăng ký tạm trú với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan này sẽ làm thủ tục đăng ký tạm trú và cấp sổ tạm trú cho họ. Cơ quan có thẩm quyền đó hiện nay là Công an cấp phường xã.

Người dân thường gọi sổ tạm trú là KT3. Điều này là do thói quen, trước đây giấy tờ cư trú có các loại là HK1, KT2, KT3, KT4. Luật cư trú sửa đổi năm 2013 đã thống nhất các loại KT2, KT3, KT4 thành một loại sổ duy nhất là sổ tạm trú.

  • KT1 là sổ hộ khẩu thường trú của công dân hay nói ngắn gọn là sổ hộ khẩu
  • KT2 là sổ tạm trú trong phạm vi 1 tỉnh thành. Ví dụ hộ khẩu của bạn ở quận 3, nhưng hiện tại bạn ở quận 2, sau khi đăng ký tạm trú sẽ được cấp sổ tạm trú KT2.
  • KT3 là sổ tạm trú dài hạn ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi đăng ký thường trú. Ví dụ hộ khẩu bạn ở Đồng Nai nhưng sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Sau khi đăng ký tạm trú sẽ được cấp sổ tạm trú dài hạn KT3
  • KT4 là sổ tạm trú ngắn hạn ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi đăng ký thường trú. KT4 có thời hạn nhất định như 3 tháng, 6 tháng…

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.