Hướng dẫn xin visa Schengen tự túc

Hướng dẫn xin visa Schengen tự túc

Theo Luật Thị thực Schengen quy định, những người bị từ chối cấp thị thực có thể khiếu nại và kháng cáo bằng cách viết thư khiếu nại và đưa ra lý do chính đáng.

Khi một nước Schengen đại diện cho một nước Schengen khác thực hiện thủ tục cấp visa (ví dụ: Pháp đại diện cho Hà Lan), đơn kháng cáo phải được gửi cho nước ra quyết định sau cùng, nghĩa là nước đại diện. Trong ví dụ này đơn kháng cáo phải được gửi cho Pháp. 

Lệ phí xin visa không được hoàn trả nếu đơn xin visa bị từ chối. Lệ phí này đã bao gồm chi phí thẩm định đơn xin visa.

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.