Hướng dẫn thủ tục xin thẻ cư trú Đài Loan (A.R.C)

Hướng dẫn thủ tục xin thẻ cư trú Đài Loan (A.R.C)

Sở Di dân (National Immigration Agency/NIA) sẽ là cơ quan xét duyệt và cấp loại thẻ này. Theo quy định, người nước ngoài nhập cảnh vào Đài Loan phải nộp đơn xin thẻ cư trú trong vòng 15 ngày sau khi đến nơi. 

Lệ phí xin thẻ cư trú A.R.C: Thời hạn 1 năm 1000 đài tệ, thời hạn 2 năm 2000 đài tệ, thời hạn 3 năm 3000 đài tệ, Kiều sinh 500 đài tệ, lệ phí xin cấp lại 500 đài tệ. 

Nếu bạn xin cấp thẻ cư trú muộn hơn thời hạn quy định sẽ bị phạt từ 2000-10000 đài tệ. Người nước ngoài khi xin phép thay đổi địa chỉ cư trú hoặc đơn vị phục vụ trong vòng 15 ngày cần hoàn thành các thủ tục thay đổi liên quan, những trường hợp vi phạm sẽ bị phạt từ 2000 đến 10000 đài tệ.

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.