Tỉnh Bình Phước có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Tỉnh Bình Phước có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Bình Phước là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, giáp với Campuchia và Tây Nguyên. Tỉnh có tổng diện tích là 6.877,00 km², xếp thứ 16 toàn quốc. Dân số khoảng 994.679 người, xếp thứ 43 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh được chia thành 11 quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố, 03 thị xã và 07 huyện.

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.